کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

پروژه

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
مش ساده-چشمه 30

مش ساده-چشمه 30

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 30

مش ساده-چشمه 30

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 25

مش ساده-چشمه 25

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 25

مش ساده-چشمه 25

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 20

مش ساده-چشمه 20

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 20

مش ساده-چشمه 20

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 15

مش ساده-چشمه 15

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 15

مش ساده-چشمه 15

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 10

مش ساده-چشمه 10

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 10

مش ساده-چشمه 10

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916