کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

ورق

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 10
22,180 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 12
22,180 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 6
22,580 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 4
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 8
22,180 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 3
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 3.5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 2
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

کارخانه 35
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916