کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

ورق رنگی

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
نبشی40*40- آریان فولاد

نبشی40*40- آریان فولاد

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
نبشی100*100 – ناب تبریز

نبشی100*100 – ناب تبریز

کارخانه 4.5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
نبشی 25*25- کوهپایه

نبشی 25*25- کوهپایه

کارخانه 3
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
نبشی120*120- آریان فولاد

نبشی120*120- آریان فولاد

کارخانه 12
16,500 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
نبشی80*80- ناب تبریز

نبشی80*80- ناب تبریز

کارخانه 7
16,850 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
نبشی70*70- آریان فولاد

نبشی70*70- آریان فولاد

کارخانه 7
16,500 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
نبشی70*70- آریان فولاد

نبشی70*70- آریان فولاد

کارخانه 5
16,500 تومان
1400/12/2211:48
+
کیلوگرم
نبشی70*70- ناب تبریز

نبشی70*70- ناب تبریز

کارخانه 7
17,050 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
نبشی70*70- ناب تبریز

نبشی70*70- ناب تبریز

کارخانه 5
17,050 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
نبشی50*50- آریان فولاد

نبشی50*50- آریان فولاد

کارخانه 5
16,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
نبشی50*50- آریان فولاد

نبشی50*50- آریان فولاد

کارخانه 4
16,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
نبشی40*40- آریان فولاد

نبشی40*40- آریان فولاد

کارخانه 4
16,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916