کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

ناودانی

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 32
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916