کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

میلگرد

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
نبشی 30*30- سپهر ایرانیان

نبشی 30*30- سپهر ایرانیان

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 30

مش آجدار-چشمه 30

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 30

مش آجدار-چشمه 30

کارخانه 12
16,300 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 30

مش آجدار-چشمه 30

کارخانه 10
16,300 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 30

مش آجدار-چشمه 30

کارخانه 8
16,700 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 30

مش ساده-چشمه 30

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 30

مش ساده-چشمه 30

کارخانه 6
17,500 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 25

مش آجدار-چشمه 25

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 25

مش آجدار-چشمه 25

کارخانه 12
16,300 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 25

مش آجدار-چشمه 25

کارخانه 10
16,300 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش آجدار-چشمه 25

مش آجدار-چشمه 25

کارخانه 8
16,700 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
مش ساده-چشمه 25

مش ساده-چشمه 25

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916