کف قیمت بازار:
1401/07/11
آهن کالا

ساختمان سازی

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 6
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 5
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 4
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 3
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 3.5
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

ورق سیاه رول ST22عرض1-گیلان

کارخانه 2
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

ورق سیاه شیت ST37عرض1.5-کاویان اهواز

کارخانه 35
تماس بگیرید
1401/04/1212:37
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916