کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

تیرآهن

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
نبشی40*40- آریان فولاد

نبشی40*40- آریان فولاد

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
نبشی 30*30- سپهر ایرانیان

نبشی 30*30- سپهر ایرانیان

کارخانه 2.5
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
نبشی100*100 – ناب تبریز

نبشی100*100 – ناب تبریز

کارخانه 4.5
تماس بگیرید
1401/04/1212:36
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 3

پروفیل z ضخامت 3

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 3

پروفیل z ضخامت 3

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 3

پروفیل z ضخامت 3

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2.5

پروفیل z ضخامت 2.5

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2.5

پروفیل z ضخامت 2.5

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2.5

پروفیل z ضخامت 2.5

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2

پروفیل z ضخامت 2

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2

پروفیل z ضخامت 2

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
پروفیل z ضخامت 2

پروفیل z ضخامت 2

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:35
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916