کف قیمت بازار:
1401/04/04
آهن کالا

میلگرد ساده

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 32
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 30
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 28
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 25
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 22
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 20
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 18
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 14
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 16
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 12
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 10
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-کویر کاشان

میلگرد ساده-کویر کاشان

کارخانه 8
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
  • 1
  • 2
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916