کف قیمت بازار:
1401/04/04
آهن کالا

میلگرد آجدار

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 20
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 16
17,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 18
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:22
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- ابرکوه

میلگرد آجدارA3- ابرکوه

کارخانه 32
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916