کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

تیرآهن

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
تیرآهن IPE – ظفر بناب

تیرآهن IPE – ظفر بناب

کارخانه 20
17,000 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ظفر بناب

تیرآهن IPE – ظفر بناب

انبار 20
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ظفر بناب

تیرآهن IPE – ظفر بناب

کارخانه 14
16,900 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ظفر بناب

تیرآهن IPE – ظفر بناب

انبار 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ماهان

تیرآهن IPE – ماهان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ماهان

تیرآهن IPE – ماهان

کارخانه 16
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – ماهان

تیرآهن IPE – ماهان

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

کارخانه 30
17,450 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

انبار 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

کارخانه 27
15,300 تومان
1400/12/2211:47
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

انبار 27
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

تیرآهن IPE- ذوب آهن اصفهان

کارخانه 26
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916