کف قیمت بازار:
1401/07/11
آهن کالا

گیلان حسن رود

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916