کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

گیلان حسن رود

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 20
17,250 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 18
17,250 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 16
17,250 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 14
17,250 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A3-گیلان حسن رود

کارخانه 12
17,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

کارخانه 10
17,900 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

میلگرد آجدار A2-گیلان حسن رود

کارخانه 8
18,100 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916