کف قیمت بازار:
1401/07/10
آهن کالا

کیان کاشان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:33
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916