کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

کیان کاشان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 16
17,950 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 14
17,950 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 12
18,050 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 10
18,050 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

میلگرد آجدارA2-کیان کاشان

کارخانه 8
18,150 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916