کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

پرشین تاکستان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA2- پرشین تاکستان

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3- پرشین تاکستان

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 32
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 28
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 22
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 20
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 18
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 16
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 14
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 12
17,700 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

میلگرد آجدارA3-پرشین تاکستان

کارخانه 10
17,900 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916