کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

هشترود

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 22
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 20
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 18
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 16
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 14
17,550 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-هشترود

میلگرد آجدارA2-هشترود

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 12
18,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-هشترود

میلگرد آجدارA2-هشترود

کارخانه 10
18,000 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916