کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

هشترود

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 32
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-هشترود

میلگرد آجدارA2-هشترود

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-هشترود

میلگرد آجدارA3-هشترود

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-هشترود

میلگرد آجدارA2-هشترود

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916