کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

فایکو

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 25
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 22
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 18
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 20
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 16
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 14
16,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – فایکو

تیرآهن IPE – فایکو

کارخانه 20
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – فایکو

تیرآهن IPE – فایکو

انبار 20
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916