کف قیمت بازار:
1401/07/11
آهن کالا

فایکو

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 32
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 30
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 28
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 25
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 22
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-فایکو

میلگرد آجدارA3-فایکو

کارخانه 12
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – فایکو

تیرآهن IPE – فایکو

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – فایکو

تیرآهن IPE – فایکو

انبار 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916