کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

ظفر بناب

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 28
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 25
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 22
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 20
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 18
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 16
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 14
17,450 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 12
17,850 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

میلگرد آجدار A3-ظفر بناب

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-ظفر بناب

میلگرد آجدار A2-ظفر بناب

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916