کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

شاهرود

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 22
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 20
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 18
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 16
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 14
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 12
17,900 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-شاهرود

میلگرد آجدارA3-شاهرود

کارخانه 10
18,000 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916