کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

سیرجان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 20
17,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 18
17,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 16
17,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 14
17,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیرجان

میلگرد آجدارA2-سیرجان

کارخانه 10
18,100 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیرجان

میلگرد آجدارA2-سیرجان

کارخانه 8
18,300 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916