کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

سیرجان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 20
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-سیرجان

میلگرد آجدارA3-سیرجان

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیرجان

میلگرد آجدارA2-سیرجان

کارخانه 10
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-سیرجان

میلگرد آجدارA2-سیرجان

کارخانه 8
تماس بگیرید
1401/04/1212:34
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916