کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

زاگرس

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 32
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 28
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 25
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 22
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 20
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 12
17,950 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 14
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 16
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 18
17,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-زاگرس

میلگرد آجدار A3-زاگرس

کارخانه 10
18,100 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916