کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

روهینا

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 32
16,850 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 28
16,850 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 20
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 18
16,850 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 16
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-روهینا

میلگرد آجدار A3-روهینا

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:19
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916