کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

درپاد تبریز

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 20
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 18
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 16
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 14
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 12
17,850 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 10
17,850 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

میلگرد آجدارA3-درپاد تبریز

کارخانه 8
18,050 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916