کف قیمت بازار:
1401/03/06
آهن کالا

جهان فولاد غرب

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:20
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 20
15,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 18
15,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 16
15,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 14
15,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

میلگرد آجدارA3-جهان فولاد غرب

کارخانه 12
15,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE- جهان فولاد غرب

کارخانه 16
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE- جهان فولاد غرب

تیرآهن IPE- جهان فولاد غرب

انبار 16
تماس بگیرید
1400/12/2211:17
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916