کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

بردسیر کرمان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 20
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 18
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 16
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 14
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 12
17,100 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

میلگرد آجدارA3-بردسیرکرمان

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916