کف قیمت بازار:
1401/07/03
آهن کالا

اهواز

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

کارخانه 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

انبار 18
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

کارخانه 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

انبار 16
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

کارخانه 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
تیرآهن IPE – اهواز

تیرآهن IPE – اهواز

انبار 14
تماس بگیرید
1401/04/1212:32
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916