کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

الیگودرز

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد ساده-الیگودرز

میلگرد ساده-الیگودرز

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-الیگودرز

میلگرد ساده-الیگودرز

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-الیگودرز

میلگرد ساده-الیگودرز

کارخانه 6
18,500 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد ساده-الیگودرز

میلگرد ساده-الیگودرز

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-الیگودرز

میلگرد آجدارA3-الیگودرز

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-الیگودرز

میلگرد آجدارA2-الیگودرز

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-الیگودرز

میلگرد آجدارA3-الیگودرز

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-الیگودرز

میلگرد آجدارA2-الیگودرز

کارخانه 10
18,700 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA2-الیگودرز

میلگرد آجدارA2-الیگودرز

کارخانه 8
18,700 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-الیگودرز

میلگرد آجدارA3-الیگودرز

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916