کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

اروند

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 32
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 25
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 22
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 20
16,750 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 18
16,750 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 16
16,750 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 14
16,750 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 12
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 10
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
میلگرد آجدارA3-اروند

میلگرد آجدارA3-اروند

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916