کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

آناهیتا گیلان

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 32
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 30
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 28
تماس بگیرید
1400/12/2211:18
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 25
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 22
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 20
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 18
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 16
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 14
17,600 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A3-آناهیتا گیلان

کارخانه 12
18,000 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A2-آناهیتا گیلان

کارخانه 10
18,000 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-آناهیتا گیلان

میلگرد آجدار A2-آناهیتا گیلان

کارخانه 8
18,200 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916