کف قیمت بازار:
1401/03/05
آهن کالا

آریا ذوب

عنوان محصول محل بارگیری سایز مقایسه قیمت بروزرسانی مقدار خرید
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 30
16,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 28
16,700 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 25
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 22
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 20
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 16
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 18
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 14
16,500 تومان
1400/12/2211:51
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

میلگرد آجدار A3-آریا ذوب

کارخانه 12
16,800 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-آریا ذوب

میلگرد آجدار A2-آریا ذوب

کارخانه 10
16,800 تومان
1400/12/2211:50
+
کیلوگرم
میلگرد آجدار A2-آریا ذوب

میلگرد آجدار A2-آریا ذوب

کارخانه 8
تماس بگیرید
1400/12/2211:21
+
کیلوگرم
هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916