کف قیمت بازار:
1401/07/11
Ahan Kala

ناودانی و نبشی

ناودانی و نبشی

نبشی: پروفیل نبشی از دو ضلع عمود بر هم تشکیل گردیده و در سازه های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به شکل مرکب و منفرد در پروژه های ساختمانی مورد استفاده می باشد. این پروفیل L شکل یکی از مهمترین سازه های فولادی محسوب می شود.

 ناودانی: پروفیل های U شکل در صنعت با نام ناودانی شناخته می شوند. به طور کلی دو روش تولید برای این محصول در صنعت وجود دارد.

 

هیچ محصولی در سبد خرید وجود ندارد
021-58916